JAK ŻYĆ Z MORZA?

Unia Europejska postanowiła być światowym liderem w ochronie mórz dla trwałych możliwości ich eksploatacji. W dniach 27 - 28.11.2007r. odbyła się w Brukseli konferencja p.n. „Blue Planet Forum - Acting together for the future of EU Maritime Policy”(Forum Błękitnej Planety - działania na rzecz przyszłej polityki morskiej Unii Europejskiej). 

Budynek Komitetu Regionów UE, w którym odbywało się Blue Planet Forum

Organizatorem spotkania był Komitet Regionów Unii Europejskiej, Generalna Dyrekcja Komisji Europejskiej Do Spraw Rybołówstwa i Polityki Morskiej, przy współpracy francuskiego akwarium NAUSICAA oraz światowej sieci - World Ocean Network. Wzięli w niej udział mieszkańcy wybrzeży krajów należących do Unii Europejskiej, reprezentujący między innymi wyższe uczelnie, ogrody zoologiczne, muzea, akwaria, szkoły oraz szereg innych organizacji i instytucji zainteresowanych stworzeniem przyszłej Dyrektywy Morskiej UE. Na rozpoczynającej Forum sesji plenarnej zabierali głos m.in. przedstawiciele UNESCO, GREENPEACE, członkowie Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej oraz europosłowie. Zaproszeni też byli ludzie młodzi, którzy reprezentowali różne kraje - Francję, Belgię, Niemcy, Rosję, Rumunię, Maltę, Wielką Brytanię, Portugalię oraz Polskę. Uznano, że platforma dyskusyjna pomiędzy regionami powinna być lepszym forum wymiany doświadczeń i postulatów niż konferencja międzypaństwowa. W istocie rzeczy - nadbrzeżne regiony poszczególnych państw wielokrotnie więcej łączy niż  bliżej i dalej położone regiony jednego państwa.

W pierwszym dniu forum odbyły się warsztaty prowadzone równolegle w kilku miejscach, na których dyskutowano między innymi na temat zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji ryb i innych organizmów morskich, redukcji zanieczyszczeń w morzach, oceanach oraz strefie przybrzeżnej,  znaczeniu jakości informacji, które docierają do potencjalnego odbiorcy, ochrony bioróżnorodności mórz, poprawy sposobów komunikacji pomiędzy naukowcami, politykami oraz społeczeństwem.

Seminarium na sali plenarnej w pierwszym dniu Blue Planet Forum

W drugim dniu konferencji zorganizowano seminarium, podczas którego przedstawiciele poszczególnych grup warsztatowych przedstawili efekty swojej pracy pozostałym grupom oraz reprezentantom Komitetu Regionów, zaś popołudniu - eurodeputowanym na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Problemy, które poruszano podczas Blue Planet Forum oraz ich możliwe rozwiązania będą brane pod uwagę podczas konstruowania przyszłej Dyrektywy Morskiej Unii Europejskiej - nowego prawa, które wejdzie niebawem w codzienne życie mieszkańców i użytkowników mórz naszego kontynentu. Wśród najważniejszych kwestii poruszanych podczas forum znalazł się między innymi problem kształcenia morskich edukatorów oraz współpracy między sektorem prywatnym i publicznym, między naukowcami, politykami, rybakami, producentami i przetwórcami a resztą społeczeństwa. Wszystko to na pożytek morza - skarbca żywności i innych bogactw naturalnych narodów Europy.

W dyskusjach i prezentacjach kładziono silny nacisk na pełniejsze włączenie szkół w proces edukacji morskiej dzieci i młodzieży oraz omawiano rolę środków masowego przekazu w tejże edukacji. Niejednokrotnie podkreślano problem nielegalnych połowów i nadmiernej eksploatacji zasobów morskich oraz potrzeby stworzenia większej ilości morskich obszarów chronionych. Postulowano wykupywanie z prywatnych rąk przez rządy państw terenów przybrzeżnych, w celu ich skutecznej ochrony. We Francji np. stało się to już powszechną praktyką.

Zauważono, że wiedza dzisiejszych społeczeństw o morzu, o żyjących w nich organizmach, czy problemach, które są związane z ich eksploatacją, jest dalece niewystarczająca. Wnioskowano, aby sprzedawana żywność pochodzenia morskiego była zaopatrzona w rzetelną informację dotyczącą statusu gatunku, kraju lub morza jego pochodzenia oraz sposobu jego pozyskania. Zauważono, że potencjalny konsument, nawet gdyby chciał, nie jest dziś w stanie dowiedzieć się w sklepie czy restauracji czy to, co kupuje jest gatunkiem chronionym, zdrowym, mogącym być odławianym i sprzedawanym bez ograniczeń i w tym właśnie terminie. Takie dane powinny być szeroko rozpowszechniane i systematycznie uaktualniane, a kontrola nad standardami produktów morskich powinna przebiegać na poziomie międzynarodowym.

Aaron McLoughlin Dyrektor Europejskiego Programu Morskiego Fundacji WWF

Bioróżnorodność mórz, zdaniem uczestników forum, nie jest dostatecznie brana pod uwagę w zarządzaniu eksploatacją morza. Uwaga ta dotyczy wszystkich szczebli decyzyjnych i należy to zmienić.

Pojawił się także, wysunięty przez młodzież, edukacyjny pomysł utworzenia szeregu kawiarenek, w których można by było porozmawiać z naukowcami na tematy związane np. ze sprawami morskimi. Są już kraje, gdzie takie spotkania są realizowane. 

Niejednokrotnie wspominano także o potrzebie uświadamiania osobom mieszkającym na wybrzeżu o wielkiej atrakcyjności tych miejsc dla turystyki i potrzebie kreowania takich sposobów zarabiania na tym, aby było to harmonijne z wytrzymałością przyrody i środowiska.

Podkreślano także, że wiedzę należy rozpowszechniać również wśród mieszkańców obszarów położonych z dala od wybrzeży, ponieważ zanieczyszczenia z wielkich miast usytuowanych w głębi lądu także mają wpływ na środowisko mórz i oceanów. Rozmawiano na temat roli licznych położonych z dala od morza ogrodów zoologicznych, muzeów oraz akwariów i innych podobnych placówek, jako instytucji mogących w znacznym stopniu rozpowszechniać wiedzę przyrodniczą (w tym głównie morską) wśród osób je odwiedzających.

Młodzież podczas warsztatów w drugim dniu forum

Młodzież poruszała również kwestie biodegradacji i recyklingu użytkowanych na statkach i nad morzem opakowań oraz czystości współczesnych plaż, stworzenia internetowego forum dla osób zainteresowanych sprawami morskimi, ujednolicenia przepisów dotyczących ochrony mórz dla mieszkańców państw położonych nad tymi samymi akwenami, zapobiegania nadmiernemu zanieczyszczeniu we wczesnych fazach tego procesu, wspólnej odpowiedzialności wszystkich mieszkańców państw nadmorskich za wiedzę z biologii i ekologii  morskich organizmów oraz stan ich zasobów.

W kontekście obchodzonego już 8 czerwca Światowego Dnia Oceanu pojawił się pomysł cyklicznego nominowania spośród miast portowych - Europejskiej Stolicy Morskiej.

Jak już wcześniej zaznaczono finalnym rezultatem spotkania było wygłoszenie na forum Europejskiego Parlamentu opracowanej deklaracji, która była podsumowaniem wniosków eksperckiej i młodzieżowej części Forum Błękitnej Planety.

W tym samym czasie, gdy w Komitecie Regionów UE dyskutowano jak ratować morza, by móc z ich bogactwa dobrze żyć, na ulicy, u wrót budynku stanęły autokary, którymi przyjechali reprezentanci niektórych polskich organizacji rybackich, aby zaprotestować przeciw zakazowi połowów dorsza we wschodniej części Bałtyku.

Tekst: Monika Konkel

Zdjęcia: Krzysztof. E. Skóra

<<< POWRÓT