Warsztat rozpoczynający kampanię 

„Bałtyk jest w Polsce”

W dniach 28.02 – 02.03.2007r. w Stacji Morskiej w Helu odbywał się warsztat Kampania „Bałtyk jest w Polsce” zorganizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko – Unia (http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/). Brali w nim udział przedstawiciele Polskiego Klubu Ekologicznego, Fundacji Nasza Ziemia, Morskiego Instytutu Rybackiego, Stowarzyszenia Eko – Unia, Stacji Morskiej IOUG, a także środowiska rybackiego.

Celem warsztatu było stworzenie Grupy Inicjatywnej, złożonej z reprezentantów różnych środowisk, instytucji i organizacji. Do zadań tej grupy należała szeroko pojęta działalność na rzecz Morza Bałtyckiego, a zwłaszcza stworzenie projektu kampanii włączającej wszystkich mieszańców naszego kraju w sprawy dotyczące Bałtyku.

Zaś celem ostatecznym ma być wypracowanie i realizacja jednolitej strategii zrównoważonego rozwoju Bałtyku przy współudziale reprezentantów różnych grup społecznych w skali regionalnej i ogólnopolskiej.

W ramach warsztatu przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron naszego morza, a także wynikających z nich szans i zagrożeń. Wypracowano również cele główne i szczegółowe „Strategii dla Bałtyku” oraz stworzono pożądaną wizję naszego morza za 20 lat. Do wspólnie uzgodnionych celów szczegółowych stworzono plan działań je realizujących.

Monika Konkel

 

Jedna z grup podczas opracowywania mocnych i słabych stron Bałtyku.

Foto: Agnieszka Powąska, Eko – Unia

 

Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko – Unia pan Radosław Gawlik 

prezentuje wyniki analizy S.W.O.T. Morza Bałtyckiego.

Foto: Agnieszka Powąska, Eko – Unia

<<<POWRÓT