Stacja Morska na targach Polfish

W dniach 29 - 31 maja 2007r. Stacja Morska uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH 2007, które odbyły się w Gdańsku. 

Na stoisku Stacji, oprócz ogólnej prezentacji helskiej placówki zostały przedstawione aktualne projekty priorytetowe, takie jak: 

  • promocja konsumpcji babki byczej (Neogobius melanostomus), która ma na celu ograniczenie liczebności populacji tej ryby w naszych wodach, a poprzez  pojawienie się nowej ryby na naszych stołach powstanie dodatkowego źródła dochodów dla polskich rybaków,

  • program "Ryby dla Zatoki", którego celem jest odtworzenie i ochrona ryb Zatoki Puckiej,

  • projekt reintrodukcji fok szarych w południowym Bałtyku, który ma  na celu m.in. przywrócenie ekosystemowi drapieżnika najwyższego rzędu oraz odtworzenie naturalnej różnorodności gatunkowej w rejonie południowego Bałtyku,

  • projekt czynnej ochrony morświna, który ma zapobiec wyginięciu tego gatunku.

Stoisko wzbudziło duże zainteresowanie gości targów, którzy mogli zobaczyć m.in. naturalnej wielkości modele morświnów i eksponat foki, pingery (odstraszacze) oraz film o ich zastosowaniu na rybackich sieciach. Pracownicy Stacji odbyli setki rozmów na temat projektów realizowanych przez Stację, udzielili odpowiedzi na wiele pytań.

MG

1.06.2007r.

 

Babce byczej poświeciliśmy sporą część stoiska. 

Promowaliśmy nowy produkt "Smaczną babkę".

Zaprezentowaliśmy suszone babki, które na Ukrainie jada się jako zakąskę do piwa.

Równie dużo miejsca poświęciliśmy morświnowi (poniżej w tle fragment filmu o pingerach).

 

<<< POWRÓT