Stacja Morska wyróżniona

Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu otrzymała (w kategorii instytucja) Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa PomorskiegoDrugim laureatem (w kategorii osoba) został pan Zbigniew Jujka.  W dniu 23 stycznia 2006r.  szef Stacji Morskiej odebrał w imieniu załogi to zaszczytne wyróżnienie nadane naszej placówce przez Sejmik Województwa.

W uzasadnieniu uchwały Sejmiku czytamy między innymi:

 „Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG zaistniała po raz pierwszy w świadomości społecznej w latach 1981/82 akcją na rzecz ratowania Zatoki Puckiej, a szczególnie masowo ginących wówczas węgorzy. Od początku swego istnienia będąc jedyną  morską stacją badawczo-dydaktyczną w Polsce była i jest otwarta na potrzeby badawcze całego środowiska naukowego. W marcu 1994r. Stacja Morska w Helu została włączona do Europejskiej Sieci Morskich – Biologicznych Stacji Badawczych.

Stacja stara się być obecna w świadomości społeczeństwa poprzez przekazywanie aktualnych, rzetelnych i najnowszych informacji o stanie środowiska Bałtyku. Jest częstym źródłem informacji dla wszystkich polskich i zagranicznych mediów.

Wyniki działalności jej zespołu oraz tych grup badawczych i edukacyjnych, które korzystają z jej infrastruktury znakomicie promują nasz region. Naukowy zespół kreuje nowe kierunki badawcze oraz rozpowszechnia pro-przyrodnicze postawy wobec użytkowania zasobów morza oraz ochrony jego ekosystemu na pożytek ekonomicznego powodzenia rybołówstwa i nadmorskiej turystyki.”

 

Od lewej: prof. B.Synak, dr K.Skóra, prof. A.Krężel, prof. A.Ceynowa, 

 Z.Jujka, Marszałek J.Kozłowski.

Na uroczystości obecni byli również JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof Andrzej Ceynowa  oraz prof. Adam Krężel,  Dyrektor Instytutu Oceanografii UG - jednostki macierzystej Stacji.

Załoga Stacji dziękuje mieszkańcom Helu za wieloletnią współpracę w trudnym czasie powstawania placówki oraz wsparcie idei jej rozbudowy. 

MG

<<<POWRÓT