Koło dla Helu - Konkurs na projekt łazienki publicznej rozstrzygnięty

W piątek 23 czerwca 2006r. zakończył się ósmy konkurs firmy Sanitec Koło na „Projekt Łazienki”. Wyniki ogłoszono w trakcie uroczystości w Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Do konkursu zgłoszono 135 projektów (119 prac z Polski i 16 Ukrainy).

 

Miejsce zakończenia konkursu jest ściśle związane z jego tematem. Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie projektu koncepcyjnego toalety publicznej wolnostojącej w Helu obok Fokarium i plaży miejskiej od strony Zatoki Puckiej. W odróżnieniu do poprzednich konkursów na projekt łazienki, które miały charakter studyjny, tegoroczny najlepszy pomysł ma szansę realizacji. Toaleta właśnie w tym miejscu, jest po prostu niezbędna. Obecnie, plażowicze, jak i odwiedzający Fokarium goście, korzystają z niewygodnego sanitariatu znajdującego się w tymczasowym kontenerze.

 

Miejsce przyszłej inwestycji.

Lokalizacja przyszłej toalety wpisana jest również w obszar, znajdujący się nad Zatoką Pucką, i objęty projektem „Błękitnej Wioski”. Miejsce to będzie pełniło rolę ośrodka edukacyjno-badawczego promującego dziedzictwo kulturowe tego regionu, a jednocześnie będzie miejscem rekreacji dla urlopowiczów. Ma być również atrakcją przyciągającą m.in. turystów, żeglarzy i zorganizowane grupy młodzieży szkolnej na Hel nie tylko w okresie letnim, ale przez cały rok. Realizacja tego projektu będzie trwała do roku 2010, a toaleta będzie jednym z pierwszych obiektów, jaki tutaj powstanie. Inicjatorem powstania „Błękitnej Wioski” jest dr hab. Krzysztof Skóra, kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, który był jednym z członków jury konkursu.

Uczestnicy konkursu, wykonując koncepcję toalety, mieli do dyspozycji m.in. mapy sytuacyjno – wysokościowe terenu, wytyczne zawarte, w uchwalonym we wrześniu 2005 roku przez Radę Miasta Helu, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz materiał fotograficzny z Helu. Zgodnie z założeniami zawartymi w regulaminie konkursu, ten nowoczesny obiekt oprócz sanitariatów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, będzie miał przebieralnie i natryski dla plażowiczów oraz miejsce do przewijania niemowląt. Jako wyposażenie toalet, przewidywane są wyroby łazienkowe marki KOŁO, produkowane przez organizatora konkursu.

Projekty oceniało jury złożone ze znanych architektów, wśród których byli prof. Ewa Kuryłowicz (przewodnicząca jury), prof. Konrad Kucza – Kuczyński, arch. Zbigniew Reszka oraz dr hab. Krzysztof Skóra jako przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego - przyszłego inwestora i Marek Kukuryka - Prezes Zarządu Sanitec Koło. Pięcioosobowe jury brało pod uwagę m.in. walory architektoniczno – pejzażowe, funkcjonalność oraz proekologiczne, energooszczędne rozwiązania.

Zdobywcy Grand Prix „Łazienka KOŁO 2006” otrzymali 24 000 zł, a autorzy pięciu wyróżnionych prac nagrody w wysokości 7 000 zł (2 wyróżnienia I stopnia) i 3 000 zł (3 wyróznienia II stopnia). Autorzy sześciu projektów zdobyli uznanie jury i nagrody w wysokości 500 zł każda. Łączna suma nagród regulaminowych wynosiła 50 000 zł. W związku z ogłoszeniem konkursu na Ukrainie (www.kolo.ua) przyznano dwa specjalne wyróżnienia (I stopnia – 2000 zł, II stopnia – 1000 zł) dla najlepszych projektów z tego kraju.

 

Zwycięski projekt Wojciecha Kapki i Łukasza Marciniaka

Grand Prix  „Łazienka KOŁO 2006" przyznano projektowi nr 85 autorstwa Wojciecha Kapki i Łukasza Marciniaka z Grudziądza.

W uzasadnieniu jury czytamy: „Grand Prix została przyznana za koncepcję łączącą w sobie autentyczne wartości architektury polskiego wybrzeża ze współczesnym kształtowaniem przestrzeni bogato uzbrojonej technologicznie. Prosty motyw drewnianej szopy obecny w lokalnych zabudowaniach stanowi oprawę układu urządzeń sanitarnych zaproponowanych w dobrej aranżacji przestrzennej, która wymaga pewnych korekt w kolejnych fazach (wydzielenie stref, lokalizacja drzwi itp.). Jury zwraca uwagę na konieczność dostosowania izolacyjności proponowanych przegród do wymogów całorocznego funkcjonowania obiektu”.

 

Nagrodzone prace będzie można oglądać w lipcu i sierpniu spacerując bulwarem nadmorskim sąsiadującym z Fokarium. Wśród nich jest koncepcja, wg której nieopodal powstanie prawdziwa toaleta.

 

Na tym murze będą prezentowane prace laureatów

Patronami konkursu byli: Uniwersytet Gdański, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Urząd Miasta Hel. Patronat prasowy objęły redakcje: Architektury murator, Dziennika Bałtyckiego, Gazety Wyborczej Nieruchomości, Łazienki, portalu  www.architekci.pl. oraz ukraińskie: Keramika Styl & Moda i Dom Wydawniczy ACC.  

Nagrodzone prace można oglądać na stronie firmy Sanitec Koło - kliknij

<<<POWRÓT