Szanowni Państwo,

Fokarium Stacji Morskiej istnieje już prawie 10 lat. Jesteśmy jedynym ośrodek badań, hodowli i rehabilitacji fok w Polsce. Ośrodek pracuje i wypełnia swoją misję głównie dzięki państwa hojności oraz kwotom pozyskanym od sponsorów. Stąd staramy się, aby wnoszona przez państwa opłata za wejście do naszej placówki była jak najbardziej przystępna. Dlatego przez lata wynosiła ona 1 złoty, a w okresie dwóch miesięcy lata 2 złote. Niestety przyczyny obiektywne, takie jak stały wzrost cen energii, ryb, coraz wyższe koszty leczenia ratowanych z polskich brzegów fok, konieczność przeprowadzania kosztownych remontów i modernizacji naszej placówki, zmusiło nas do podjęcia decyzji o podniesieniu z dniem 1 stycznia 2007 roku opłaty za wejście do fokarium do 2 złotych przez cały rok. Liczymy na Państwa zrozumienie i dalsze wspieranie naszej działalności na rzecz ratowania bałtyckich fok.

Jak zawsze serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego – państwa fokarium. 

prof. UG dr hab. Krzysztof E. Skóra 

Kierownik Stacji Morskiej IOUG

 

<<< Archiwum 2006

<<< Fokarium - ważne informacje