13 raz AC ASCOBANS

Finlandia, która niedawno podpisała Porozumienie o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego – ASCOBANS, postanowiła być gospodarzem najbliższego posiedzenia jego Komitetu Doradczego (AC ASCOBANS).

Spotkanie, z udziałem reprezentantów rządów oraz rybackich i przyrodniczych  organizacji  pozarządowych  (krajowych, regionalnych i międzynarodowych),  odbędzie się w fińskim Tampere za miesiąc, tzn. w dniach 25 - 27 kwietnia 2006r.

Przypominamy liderom rybackich organizacji, którzy zainteresowani są problemami ochrony małych waleni w Bałtyku i Morzu Północnym, że należy zadbać o możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. Warto skonfrontować swoje poglądy z innymi uczestnikami obrad i mieć wpływ na redagowanie dokumentów, których treść jest przekazywana rządom krajów, będących stronami Porozumienia.

KES

Dokumenty dotyczące przebiegu i rezultatów posiedzenia będą opublikowane na stronie internetowej Sekretariatu ASCOBANS:

http://www.ascobans.org/index0502.html

<<<POWRÓT