Kolejne spotkanie „Grupy Jastarnia”

„JASTARNIA GROUP” - tak w skrócie nazywa się grono przedstawicieli krajów europejskich będących stronami Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego - ASCOBANS, którzy  zbierają się aby obradować w sprawie oceny implementacji planu odtworzenia bałtyckiej populacji morświnów. Jest to już drugie spotkanie tej grupy. Tym razem odbędzie w dniach 7 i 8 lutego  2006r. w Niemieckim Muzeum Oceanograficznym w Stralsundzie. W skład poszczególnych delegacji wchodzą przedstawiciele ochrony środowiska oraz rybołówstwa, w tym pozarządowych organizacji rybackich i pro-ekologicznych. W spotkaniu zapowiedzieli udział także przedstawiciele państw, które porozumienia jeszcze nie podpisały - Estonii i Łotwy.

Morświny z ekspozycji stralsundzkiego muzeum 

(www.meeresmuseum.de)

<<<POWRÓT