Ile lat ma morświn?

W Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu przeprowadzone zostały w dniach 14 -15 kwietnia 2003 , organizowane w ramach Bałtyckiego Centrum Badań, Edukacji i Rozwoju - BALTDER pierwsze warsztaty z zakresu tzw. siódmego pakietu wykonawczego - "Bałtyckie ssaki morskie zagrożenia, badania i działania ochronne". Tematem warsztatów była metodyka wykonywania analiz pośmiertnych ssaków morskich oraz  badań i sposobów ich ochrony w Bałtyku. Pierwsze spotkanie poświęcone zostało morświnom.  Warsztaty składały się z wykładów, demonstracji i zajęć praktycznych. 

 

Uczestnicy wysłuchali m.in. wykładów:

  • Strategia ochrony morświnów w Polsce (dr Krzysztof E. Skóra)

  • Biologia i ekologia morświnów (dr Christina Lockyer)

  • Patologia morświna (dr Ursula Siebert)

  • Status bałtyckich morświnów w świetle najnowszych wyników badawczych (dr Christina Lockyer)

  • Badania naukowe dotyczące morświna w Polsce (dr Krzysztof E. Skóra)

  • Metody oznaczenia wieku waleni (dr Christina Lockyer)

W części praktycznej uczestnicy zajęć mieli okazję przeprowadzić sekcje czterech morświnów. Zapoznać się z ich budową anatomiczną, zmianami patologicznymi poszczególnych organów, poznać metodę pobierania próbek do różnego rodzaju badań (m.in. chemicznych, bakteriologicznych, wirusologicznych, parazytologicznych i genetycznych) . 

 

 

Dr Christina Lockyer ze studentami - nauka pomiarów morfometrycznych

 

 

Dr Ursula Sielbert ze studentami - nauka anatomii

 

Uczono się także wykonywania preparatów dla oznaczeń wieku, oraz metody interpretacji pod tym kątem obrazu szlifów z zębów morświnów.

 

 

Wykonywanie preparatu ze szlifów zębowych morświna

 

 

Powiększenie mikroskopowe szlifu zęba morświna

 

W warsztatach brało udział 32 uczestników. Byli to studenci i pracownicy naukowi  z kilku uczelni z całego kraju. Zrobili pierwszy krok do bycia profesjonalistami w zakresie badań i ochrony waleni.

 

 

Przekrój zęba 1,5 rocznego morświna foto. C.Lockyer

 

Te i następne zajęcia organizowane przez Stację Morską w ramach projektów BALTDER, finansowane są ze środku Unii Europejskiej i Komitetu Badań Naukowych.

Uczestnicy warsztatów. Foto: Radek Koza

 

Tekst: Krzysztof E. Skóra  i Piotr Jóźwicki

Foto: Krzysztof E. Skóra

<<<POWRÓT