Mały turysta – duże korzyści

Foto. Błękitna Szkoła

Nadmorskie miejscowości podczas wakacji są masowo oblegane przez turystów z różnych rejonów Polski. Poza sezonem, kiedy aura i brak urlopów nie pozwalają na rodzinny wypoczynek, w miejscach tych pojawia się znacznie mniejsza liczba gości, a co za tym idzie i korzyści dla turystycznego biznesu. W nielicznych miejscowościach ten sezonowy deficyt poprawiany jest przez szkolne wycieczki, które kierują się do miejsc edukacyjnie ciekawych. Hel ma właśnie taki atrybut.

Z roku na rok obserwowany jest systematyczny wzrost zainteresowania ofertą Błękitnej Szkoły – projektu realizowanego w budynku fokarium przez Stacje Morską UG i Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2001 roku tą nietypową szkołę odwiedziło 90 grup uczniowskich tzn. 2343 uczniów. Rok później liczba grup wzrosła do 123 a uczniów do 3288. Ten rok również zapowiada dobrą frekwencję. Od początku istnienia projektu do dnia dzisiejszego odwiedziło nas ponad 8,5 tys. młodych słuchaczy. Nie liczymy tu tych, jeszcze liczniejszych wycieczek, które odwiedziły wyłącznie fokarium i z lekcji nie korzystały, gdyż po prostu nie było już wolnych terminów.

Zdecydowana większość uczestników „błękitnych lekcji” to szkoły z województwa pomorskiego. Dla nich zajęcia są prowadzone bezpłatnie, gdyż projekt dofinansowywany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pojawiają się i uczniowie z innych regionów. Regularnie zaglądają tu grupy m.in. z Warszawy, Łodzi, Krakowa czy Szczecina.

Zimą Błękitna Szkoła szczególnie chętnie otwiera swoje podwoje dla młodzieży z Półwyspu Helskiego. Wpadają po naukę także marynarze z helskiego garnizonu.

Tematyka lekcji z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska morskiego jest w miarę możliwości dostosowana do aktualnych programów poszczególnych szkół w zakresie nauczania przyrody, geografii i biologii oraz ścieżek między-przedmiotowych, zorientowana na przykłady typowych gatunków, siedlisk i procesów ekologicznych środowiska strefy brzegowej morza i jego wód otwartych.  

Foto. Na ćwiczeniach z monitoringu ryb

Błękitna Szkoła oferuje zajęcia dwugodzinne lub kursy jedno i dwudniowe. Bogata tematyka wykładów kierowana jest zarówno dla klas podstawowych, gimnazjalnych jak i licealnych. Są również zajęcia w formie zabaw dla klas zerowych. Możemy pochwalić się nowoczesnym zapleczem pomocy dydaktycznych. Ciekawe prezentacje multimedialne, filmy video, interesujące okazy fauny i flory naszego morza sprawiają, że zajęcia w Błękitnej Szkole to niezapomniana przygoda. Cieszy nas również fakt, iż szkoły częściej wybierają zajęcia kursowe niż krótkie dwugodzinne prelekcje. Świadczy to o chęci głębszego poznania zagadnień związanych z biologią i ekologią morza. Tematy cieszące się największą popularnością wśród uczniów dotyczą głownie ssaków bałtyckich oraz fauny i flory Bałtyku. Nadzór merytoryczny nad Błękitną Szkołą sprawują pracownicy naukowi Stacji Morskiej UG.  

Kwiecień, maj, czerwiec i październik to miesiące, w których kursanci najczęściej i najliczniej przyjeżdżają na nasze warsztaty. Jednak Błękitna Szkoła to nie tylko zajęcia od września do czerwca. Również podczas wakacji w okresie letnim codziennie, podczas popołudniowego karmienia fok prowadzone są prelekcje na temat biologii, zwyczajów i programu reintrodukcji tych ssaków. Odbiorcami tych informacji są turyści indywidualni oraz kolonie dzieci i młodzieży odwiedzające fokarium. W okresie wakacji dziennie przybywa do nas nawet około 4 tys. osób, a największa frekwencja przypada właśnie podczas popołudniowego karmienia. Podczas tegorocznych wakacji, w ramach  Błękitnej Szkoły odbył się po raz pierwszy studencki obóz  edukacyjno - naukowy pt. „Błękitne Lato 2003 ”.

Foto „Błękitne Lato 2003”

Najbardziej cieszy nas fakt, ze Błękitna Szkoła zatacza coraz to większe kręgi swej popularności. Jesteśmy znani już nie tylko na Pomorzu ale docieramy do szkół z dalszych rejonów Polski. Jak pokazują nasze dotychczasowe doświadczenia, problematyka morska jest tą, którą młodzież interesuje się szczególnie i szczerze. A na nas, ludzi z wybrzeża, spoczywa obowiązek jeszcze intensywniejszego działania na rzecz rozpowszechnienia wiadomości o morzu, zwłaszcza wśród ludzi młodych, od których w dużej mierze zależy przyszłość Bałtyku .

Z Błękitnej Szkoły korzystają też mieszkańcy Helu. Helskie sklepy, parkingi, kioski i restauracje przy okazji mogą zarobić więcej, gdyż wycieczka do Błękitnej Szkoły czy fokarium kończy się zazwyczaj zakupami pamiątek i czegoś do jedzenia. Grupy z oddalonych stron Polski zatrzymują się na dłużej, korzystając z tutejszych noclegów. W okresie poza letnim sezonem „turysta edukacyjny”, może być więc lekarstwem na pewną poprawę budżetu domowego wielu Helan.

Jednak, aby interes się kręcił nadal, trzeba być miłym dla młodych gości oraz ich opiekunów i stwarzać coraz lepsze warunki dla dalszego rozwoju pro-edukacyjnej uczniowskiej turystyki. Milsze uczniowskiej kieszeni muszą stać się w Helu także ceny posezonowych usług i towarów.

Agnieszka Zaleśna 

Więcej o „Błękitnej Szkole” na naszej stronie internetowej:

www.fokarium.com  

<<<POWRÓT