Radość w Forsmark

Jak nas zawiadamia dr Anna Roos w szwedzkim ośrodku hodowli fok w Forsmark, w basenach elektrowni atomowej służących biologicznym testom oddziaływania wód chłodzących reaktory na organizmy żywe,  na początku lutego przyszły na świat dwie młode foczki - samiczka Sälma i samczyk - Hilmas. Opiekę nad nimi sprawuje zespół badaczy z Muzeum Historii Naturalnej Uniwersytetu w Sztokholmie oraz pracownicy elektrowni, których zadaniem jest codzienne karmienie rodziców małych focząt.

Sälma i Hilmas - młode foki szare. Foto: A. Roos

Urodzone w szwedzkim ośrodku foki są co roku wypuszczane do środowiska naturalnego w celu liczebnego zasilenia niewielkiego stada fok szarych na południu Szwecji. Obie foczki, tak jak w roku ubiegłym, dzięki przychylności szwedzkiej firmy IL-Recycling  przed wypuszczeniem zostaną wyposażone w transmitery satelitarne, pozwalające na śledzenie ich poczynań na wolności.

Iwona Kuklik

<<< ARCHIWUM 2003 ROKU