WIELKI BANK NAD MAŁĄ ZATOKĄ

Po raz kolejny przebywali w Helu przedstawiciele Banku Światowego. Spotkanie w Stacji Morskiej, a później i na terenie oczyszczalni ścieków w Swarzewie było poświęcone ocenie możliwości finansowania przedsięwzięć proekologicznych związanych z rekultywacją Zatoki Puckiej. Goście zwiedzili między innymi pierwszy staw podchowalnikowy dla narybku siei, którą zarybiana będzie nasza zatoka. Rozpatrywano także sprawy produkcji wylęgu i innych gatunków ryb oraz akcji edukacyjnej na rzecz odtwarzania zasobów ichtiofauny i racjonalnego ich eksploatowania.

Przedstawiciele Banku Światowego podczas pracy w Stacji Morskiej

Nad stawem w Swarzewie

Staw dla podchowu narybka sieji

Krzysztof E. Skóra

26.06.2002r.

<<<POWRÓT