Fokarium sklonowane

Poczytny tygodnik FOCUS zamiesza relacje dla turystów z różnych miejsc naszego kraju. Promując je, w celu ich odwiedzania, ilustruje teksty zdjęciami i mapkami. Ostatnio opisał atrakcje Darłowa. Okazuje się, że i tam mają fokarium. Identyczne jak nasze! 

Krzysztof E. Skóra

FOCUS wydanie lipiec 2002

<<<POWRÓT