Świeży morszczyn

Od 2 lat trwają próby odtworzenia  morszczynowych zbiorowisk w Zatoce Puckiej . Z uwagi na zmiany w dynamice przemieszczenia się piasków dennych oraz dominujące obecnie w środowisku nitkowate glony z rodzaju Pylajela jego odtwarzanie idzie bardzo trudno. Uwolnione od ginącej trawy morskiej osady, a także coraz większe wolne zasoby piasku z racji usypywania sztucznych brzegów i plaż powodują zanikanie kamienistych fragmentów dna w zatoce. Morszczyn z jednej strony, z góry jest porastany przez agresywne nitkowate glony -  z drugiej , od spodu zasypywany piaskiem.

Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vericulus) widok znany 

z dzieciństwa  starszych mieszkańców naszego wybrzeża.

Dlatego, aby dać mu większa szansę przeżycia,  obecne nasadzenia wykonano poza  Zatoką Pucką. Wybrano rejon Przylądka Rozewie.

W dniu 17 czerwca 2002r. członkowie Stowarzyszenia Przyjaciele Helu wraz z pracownikami Stacji Morskiej sprowadzili ze Szwecji i posadzili w tym miejscu nowe morszczynowe sadzonki. Ze względu na porę roku, do nasadzeń wybrano rośliny rozradzające się jesienią.  Próba pozyskania zimą i wczesną wiosną roślin populacji wiosennej z uwagi na choroby nurków i kiepską aurę tym razem nie powiodła się. Może to i lepiej, gdyż jesienią nitkowate glony powinny być już w odwrocie, co może dać morszczynowi szansę lepszego wzrostu i efektywnego rozrodu.

Rośliny pochodzą z dwóch miejsc Cieśniny Kalmarskiej - urokliwego przesmyku pomiędzy szwedzkimi wybrzeżami Półwyspu Skandynawskiego a Wyspy Olandia. Ich brzegi spina wspaniały most drogowy.

   

  

Zbiór sadzonek morszczynu: Riita Berger, Iwona Kuklik  i Krzysztof E. Skóra.

Kalmar jest ładnym, starym, szwedzkim miastem portowym o zanikającej funkcji ośrodka rybołówstwa. Dominującą instytucją jest tu teraz uniwersytet, kształcący studentów na różnych kierunkach w tym i przyrodniczych. Pracownik naukowy tej uczelni Rita Berger  pomagała nam zlokalizować, zebrać i przechować sadzonki morszczynu. Wspaniałe warunki pracy dla studentów i naukowców są nadal  doskonalone,  a kubatura budynków doświadczalnych powiększana. Miasto przeznaczyło na potrzeby uczelni i innych instytucji przyrodniczych wspaniałą lokalizację, tuż nad brzegiem portowego basenu, w centrum miasta.

             

Statek badawczy instytutu

Mesa instytutu

Rośliny dobrze zniosły drogę  najpierw samochodem a później promem z Karlskrony do Gdyni.  Stąd do Rozewia był już tylko krok. Obiektywne trudności wiązały się wyłącznie z  transportem skrzynek z sadzonkami ze stromego klifu w dół  na plażę. Niestety przyszłe siedlisko morszczynu w międzyczasie uległo sporej zmianie. Piasek, najprawdopodobniej z  refulatów pod Jastrzębia Górą przemieścił się w znacznej ilości pod rozewski przylądek zasypując część kamienistego dna. Z trudem znaleziono odpowiednie miejsca do nasadzeń. Pozostaje mieć nadzieję, że z czasem morze zbierze piasek i z tego miejsca a morszczyn posiądzie właściwe siedlisko dla życia. 

Ekipa "morskich ogrodników" pod Przylądkiem Rozewie

Na marginesie akcji sadzenia morszczynu pod Rozewiem warto dodać, że został wyprodukowany film pt. „Morszczynowe Lasy”, który opisuje ekologiczne znaczenie morszczynu dla Zatoki Puckiej. Przybliża także prace jakie na rzecz ratowania tych ginących roślin wykonało Stowarzyszenie Przyjaciół Helu oraz naukowcy z Uniwersytetu w Sztokholmie i z Uniwersytetu  Gdańskiego. Film przeznaczony jest głównie jako materiał ilustracyjny na lekcje biologii  i ekologii w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Kasety VHS można będzie nabyć w sklepiku fokarium przy ulicy Morskiej  2 w Helu. 

Głównym donatorem projektu w Polsce jest Globalny Fundusz Środowiska (GEF/SGP) a w Szwecji - Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF).

WWF - Sweden

Krzysztof E. Skóra

<<<POWRÓT