Brzona czyli sieja

Sieja – brzona (Coregonus lavaretus) łowiona była w  Zatoce Puckiej głównie w okresie od  października do końca grudnia. Jej zasoby podtrzymywano zarybieniami  rozpoczętymi w latach 20-tych. Kontynuowano je jeszcze w 60-tych. Przerwanie, prawie natychmiast znalazło odbicie w spadku połowów tego gatunku. Efekt reprodukcyjny z naturalnych tarlisk  nie pozwalał na dostateczne odtwarzanie populacji. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych, sieja wyginęła  niemal całkowicie. Pierwotne wydajności połowów  rzędu  od 3 do 6  ton rocznie spadły praktycznie do zera. Od 1993 roku jaj zasoby sukcesywnie są odbudowywane. Rybacy co raz częściej trafiają na te piękne srebrne ryby w swoich sieciach. Długość ciała niektórych łowionych osobników przekracza już 50 cm. Może już niedługo, zjedzenie wędzonej siei z Zatoki Puckiej nie będzie aż tak trudne.  

Ponieważ pokarm wypuszczonych siei nie był zbadany, Stacja Morska UG w Helu uprzejmie prosi rybaków o nie wyrzucanie przy patroszeniu przewodów pokarmowych tych ryb. Zawiadomieni na czas, przyjedziemy je odebrać.

Nasze telefony:  (058) 675-08-36 lub 0-601-88-99-40.

Krzysztof E. Skóra

<<<POWRÓT