Spotkanie w Pucku  - pytania i odpowiedzi uczestników

W wypowiedziach uczestników konsultacji dokonano, o ile istniała taka potrzeba, poprawek stylistyczno - gramatycznych  wynikających  z różnicy pomiędzy językiem mówionym a pisanym.

Pytania problemowe: 1

Pytania poboczne: 1

<<<POWRÓT