Spotkanie w Helu  - pytania i odpowiedzi uczestników

W wypowiedziach uczestników konsultacji dokonano, o ile istniała taka potrzeba, poprawek stylistyczno - gramatycznych  wynikających  z różnicy pomiędzy językiem mówionym a pisanym.

Pytania problemowe: 1  2

Pytania poboczne: 1  2  3  4   

Opinie: 1  2  3  4  5  6  7  

<<<POWRÓT